Ny pasient?

Vi ønsker alle nye pasienter hjertelig velkommen til Rødtvedt Tannhelsesenter AS. Ta kontakt med oss slik at vi kan introdusere deg til klinikken og de som jobber her. Vi ønsker at du skal føle deg spesiell og godt ivaretatt hos oss. Du skal bli møtt med super service og trivsel fra oss på kontoret. For oss er det viktig at du skal være godt informert om din tannhelse og du vil derfor få grundig råd og veiledning vedrørende alle aspekter ved tannpleie. På sikt vil dette gi en bedre tannhelse og mindre omfattende behandlinger.

Siden det er første gangen du kommer til oss er det viktig for oss at vi blir litt kjent med deg. Vi starter besøket med en samtale om hvorfor du har kommet nettopp til oss, hva slags problemer som måtte være og dine ønsker. Etter dette foretar vi en grundig undersøkelse av munnhulen, tenner, tannkjøtt og tyggesystem. Dette sammen med røntgenbilder og samtalen oss i mellom vil danne grunnlag for å lage en optimal tilpasset behandlingsplan til nettopp deg.

Når du kommer til oss første gangen vil du bli bedt om å fylle ut et helseskjema med personlige opplysninger, informasjon om eventuelle sykdommer og medisinforbruk.

Trenger du hjelp til å fylle ut helseskjemaet så hjelper vi deg gjerne når du er her.

Helheten er viktig

Med en sonde undersøker vi forsiktig tennene dine, noe som kan skrape og bråke litt, men det gjør ikke vondt. Med sonden oppdager vi eventuelle ujevnheter og hull.

Røntgen hjelper oss å se mellom tennene. Her vises et lite hull som et mørkt punkt. Når det oppdages så tidlig, blir inngrepet ikke annet enn tilføre ekstra fluortilskudd. Ved så tidlig oppdagelse, trenger man normalt ikke å gjøre ytterligere tiltak annet enn å være flink med tannpuss og bruk av tanntråd, tannpirkere eller interdentalbørster.

Røntgenbilder

Tannlegen må også vurdere behovet for å ta røntgenbilder i forbindelse med undersøkelsen. Røntgenbilder brukes for å diagnostisere sykdommer i de deler av tennene som ikke er synlige i munnen. I tillegg kan de avdekke patologi i kjevene. Eksempler på slike sykdommer kan være hull under gamle fyllinger eller kjevecyster. I tillegg kan røntgenbilder tatt over flere år sammenlignes. Slik kan man vurdere hvorvidt en tilstand (for eksempel et begynnende hull) har utviklet seg eller ikke. Det finnes forskjellige former for røntgenbilder. Ved en regelmessig undersøkelse er det vanligvis såkalte bitewings som benyttes. Dette gir informasjon om blant annet hull i tennene, begynnende hull og kvaliteten til gamle fyllinger. De kan også si noe om tennenes feste og avdekke tegn til periodontitt (tannløsningssykdom). Ved behov kan man supplere dette med ekstra bilder av for eksempel tannroten.

Vi anbefaler ved også at man får tatt et OPG-bilde (Orthopantomogram) ved den første undersøkelsen. Denne typen røntgen er et viktig verktøy som vi oftest benytter ved første besøk, og gjerne hvert 5.år senere. Røntgenbildet gir oss informasjon om f.eks cyster og betennelsestilstander i kjever og rundt røtter, eller for å se hvordan rotrester og visdomstenner ligger.

Stråledosen man blir utsatt for ved røntgenopptak, er med dagens teknologi svært liten. Det anses derfor ikke som noen helserisiko å ta røntgenbilder, heller ikke for barn eller gravide. Man må likevel huske på at det er frivillig å ta røntgenbilder. Om man velger å la være, kan imidlertid resultatet bli at tannlegen ikke kan foreta en god nok undersøkelse av tennene.

Betennelse gjør ikke alltid vondt

Tannkjøttet og beinet rundt tennene titter vi også nøye på. Tannkjøttsykdommer er vanlig og de utvikler seg langsomt og er i begynnelsen relativt symptomfri. I dag kan vi imidlertid tidlig oppdage tegn på sykdommer slik at vi sammen, i god tid, kan forebygge og behandle dem.

Ikke bare karies og tannkjøttsykdommer

Forskere har funnet ut at infeksjoner i munnen, f. eks periodontitt (tannløsning) kan ha sammenheng med andre folkesykdommer som hjerteinfarkt og slag. Man har også registrert at mødre med periodontitt føder barn tidligere og med lavere fødselsvekt. Vi vet ikke hvor sterk denne forbindelsen er, men det er alltid viktig å oppdage og behandle eventuelle infeksjoner så snart som mulig.

Vi oppdager imidlertid mange skader før det har gått for langt. Ved undersøkelsen hos oss, måler vi tannkjøttslommer og registrerer disse til en annen gang. Dette sammen med hvordan tannkjøttet ser ut og røntgenbildene, kan si oss noe om tilstanden på tannkjøttet. Tannen og tannfestet er en komplisert konstruksjon som holder lenge. Visse sykdommer kan dessverre angripe uten at pasienten merker noe før det er for sent å behandle skaden.

 

Moderne tannbehandling innebærer at vi sammen skal forebygge sykdommer. Skulle det bli nødvendig med behandling, skal denne settes inn så raskt som mulig. Muskler og kjeveledd kontrolleres også, særlig hvis pasienten har en tendens til å gnisse eller presse tennene mot hverandre – noe som ikke er uvanlig. At munnen angripes av kreft er derimot svært uvanlig, men vi ser også etter slike symptomer. Slimhinnen i munnen avspeiler ofte allmenntilstanden til hele kroppen. Derfor anbefaler vi, hvis vi skulle se noe mistenkelig, at pasienten oppsøker sin fastlege eller spesialist for nærmere undersøkelser – bare for å være på den sikre siden.

Etter undersøkelsen er det vanlig at tannlegen fjerner tannstein og misfarging fra tennene. Tannstein består for det meste av kalkstoffer fra spyttet som avleires og legger seg på tannflaten som et hardt belegg. Det sitter så godt fast at det er nærmest umulig å fjerne på egen hånd med tannbørsten. Mye av det vi inntar i det daglige kan misfarge tennene. Tannlegen har derimot mulighet til å fjerne både tannstein og overfladiske misfarging ved å rense, pusse og polere tennene. Tannsteinen fjernes enten med maskin eller ved å skrape den bort med håndinstrumenter. Misfarging kan poleres bort med en spesiell pussepasta som inneholder ekstra slipemiddel. Alternativt går det an å benytte saltblåsing for å fjerne misfargingene.

Du vil også motta informasjon om daglig munnhygiene og du blir instruert i hvordan denne skal gjennomføres for å oppnå best resultat for deg. Dette er særdeles viktig både for å forhindre utvikling av tannkjøttsykdommer og hull i tennene. Samt en viktig del av behandlingen av disse.

Når vi er ferdige i tannlegestolen, vil tannlegen snakke med deg og informere deg om de funn som er gjort og hva dette innebærer. Du får informasjon om årsaker, alternative behandlingsformer, risiko ved å unnlate behandling, prognoser og kostnadsestimat.

Noen ganger kan det være behov for tilleggsundersøkelser på bakgrunn av de funn som er gjort, for å få stilt riktige diagnoser. Ved større behandlingsplaner, er det ikke sikkert at du vil få et kostnadsoverslag på nåværende tidspunkt. Da må tannlegen bearbeide funnene og på basis av samtale og undersøkelse, lage en behandlingsplan i etterkant. Denne vil selvfølgelig bli diskutert med deg før en eventuell behandling starter.

Spørsmål vedrørende behandlingen

Har du spørsmål vedrørende din behandling eller betalingen er du selvfølgelig alltid velkommen til å ta direkte kontakt med oss.

En gang i året når risikoen for sykdom er liten

Hvor ofte vi anbefaler en undersøkelse avhenger av hvordan vi bedømmer risikoen for sykdommer hos pasienten. Normalt rekker det med en gang i året, men av og til kan det være behov for flere besøk. Regelmessige undersøkelser er en forutsetning for å kunne oppnå vårt øverste mål, nemlig at pasientene skal kunne beholde sine egne tenner hele livet.