Behandlinger

Plastfylling i jeksel

Dersom man har et hull i en tann må hullet renses ut og fylles om man på lang sikt ønsker å beholde tannen. Plastfyllingen er tannfarget og normalt legges fyllingen i løpet av et besøk. Plastfyllingen limes til tanna, noe som gir en tett og holdbar fylling. Limingen kan også bidra til at tannen forsterkes og dermed reduseres risikoen for at tannen kan få sprekkdannelser. Amalgam som man brukte tidligere, har ikke ”lime egenskapen”. Dette kan på sikt øke risiko for sprekkdannelser i tannen. Men er hullet stort og tyggebelastningen høy, holder plastfyllingsmaterialet dårligere over tid. I mange tilfeller er det da bedre å satse på en eller annen type krone. Men av og til legger vi likevel en plastfylling.

Dersom hullet i tannen er mindre, så fungerer tannfarget plast ypperlig. Prognosen er god og en fylling kan holde lenge.

Dersom hullet i tannen er stort, er plast et dårligere alternativ. Spesielt når hullet går dypt ned mellom tennene. Fyllingen kan på tross av dette holde lenge, men prognosen er mindre forutsigbar.

Plast krymper

Plast krymper når det stivner og herder. Dette spiller ikke så stor rolle i et lite hull. I Et stort hull vil den totale krympingen bli større fordi man må anvende mer plastmateriale. Dette kan gjøre limingen svakere. Plasten er som de fleste materialer man bruker i tennene, følsom ovenfor fuktighet. Dette er vanligvis ikke et problem om hullet er lite. Da er det ofte lett å få tørrlagt området. Om hullet er større, går det ofte under tannkjøttskanten og der er det vanskeligere å holde området tørt. Dersom det kommer fuktighet mellom fylling og tann, vil limingen bli dårligere. Tennene har også ofte kontakt med hverandre. Om hullet går dypt mellom tennene, kan det være vanskelig å få bygget opp tannen slik at man får en god tett kontakt mot nabotannen igjen.

Plastfyllingen er tett, men det har kommet et lite mellomrom mellom tennene. Pasienten sliter her med at det setter seg fast mat mellom tennene. Med et innlegg eller en krone, kunne man unngått dette.

Noen ganger fyller vi store hull med plastfyllinger

En stor skade eller ett stort hull i en jeksel bør helst repareres med et innlegg eller en krone. Noen ganger legger vi en plastfylling også her.

Årsaken er da vanligvis:

Prisen. Noen synes det koster for mye å lage en krone.

Avventer utviklingen.  Hvis prognosen er vanskelig å forutsi, vil vi av og til avvente situasjonen. Det kan f. eks være etter en infeksjon i roten eller at det finnes skader etter tannkjøttsykdommer rundt tannen. Senere, etter at skaden er tilhelt og prognosen er bedre, kan man kanskje lage en mer holdbar krone.

Belastningstest. En annen årsak, og kanskje den vanligste, er at vi tror at en fylling vil være holdbar til tross for størrelsen. Da prøver vi med en plastfylling, som vi undersøker og kontrollerer senere. Den belastningen tennene til enhver tid utsettes for, er ofte vanskelige å forutsi. En plastfylling kan vi vurdere etter noen år.

Viktig med munnhygiene

Før behandlingen er det, om mulig, viktig at du er nøye med munnhygienen, spesielt rundt den tannen som skal behandles. Følg derfor våre instruksjoner om f. eks det å bruke tanntråd. Hvis det blir liggende bakterier og plakk på tannkjøttet, blir dette betent og blør lett, noe som kan gjøre at fyllingen ikke blir optimal. Du må da regne med flere besøk hos oss.

Om å legge en plastfylling

Først forsikrer vi oss om at tannen er helt bedøvd og smertefri. Noen ganger trengs det ikke bedøvelse.

 

For å lage en riktig fylling velger vi nyanser på plastfyllingen ved hjelp ev en fargeskala. Det er viktig at tannen er ren før man begynner å legge en fylling. Derfor fjerner vi eventuell karies og gamle fyllinger. Hvis det er vanskelig og holde det tørt rundt hullet når vi legger fyllingen, bruker vi av og til en gummiduk som plasseres over tannen. For at fyllingen skal få riktig form, benytter vi ofte et bånd som for anledningen formes rundt tanna. Behandlingen er hele tiden smertefri. Med spesielle vaskemidler rengjøres og forberedes tannen for fyllingen. En plastfylling er omtrent som modell leire i konsistensen. Vi legger plastfyllingen på tannen og skaper så en riktig form ved hjelp av små instrumenter. Når vi er fornøyde med formen, stivner plastfyllingen ved hjelp av et “blått lys”. Når båndet og eventuelt gummiduken er borte, pusses og poleres fyllingen. Etterpå blir du bedt om å kjenne etter hvordan tennene passer. Tannkjøttet kan også være lettere irritert etter en behandling. Vær nøye med å følge hygieneinstruksjonene du får av oss, og etter noen dager vil du ikke føle noe ubehag. Fyllingen er nå ferdig.

Å tenke på etter behandling

Du bør vente med å spise til etter at en eventuell bedøvelse er borte, og prøv å unngå å tygge direkte på tannen det første døgnet. Munnen er følsom overfor forandringer, og i blant kan det føles litt uvant å få en ny krone. Nerven inne i tannen kan også bli irritert, og tannen blir da følsom for varme og kulde og i blant øm å tygge på. Symptomene skal sakte avta, men kan i enkelttilfeller vare i flere måneder. Dette skyldes antakelig krympingen til kompositten som kan danne spenningssoner i tannen. Når man tygger på ett visst punkt, gjør det vondt. I de aller fleste tilfellene er dette ufarlig men ganske irriterende. Hvis du, etter noen dager, biter tennene sammen uten mat i munnen og tannen kjennes høy ut, kan det være at den trenger å justeres. Da skal du ta kontakt med oss. Hvis du kjenner symptomene øke etter noen uker og tannverk følger, skal du kontakte oss. Tannkjøttet kan også være litt irritert etter behandlingen. Vær derfor nøye med å følge de hygieneinstruksjonene du har fått av oss så vil det være bra etter noen uker. Hvis tannkjøttet ikke tilheler til tross for at du børster og holder det rent mellom tennene hver dag med f. eks tanntråd, skal du også henvende deg til oss. Det normale er at alt føles bra og din nye tann kan brukes som vanlig. Om du lurer på noe må du selvfølgelig bare ta kontakt.

 

En jeksel langt bak med et relativt stort hull som ikke går så langt ned mellom tennene. Om slitasjen i munnen er liten, kan en komposittfylling her holde lenge.

Fyllingen er her ferdig. I fremtiden vurderer vi fyllingen og slitasjen på denne.