Behandlinger

Plastfylling i fortann

Kompositt limes fast

En liten skade eller et hull på en fortann reparerer man vanligvis med en plastfylling. Plastfyllingen er tannfarget og normalt legges fyllingen i løpet av et besøk. Ofte stemmer fargen svært bra med tannens egen farge, men noen skader er vanskeligere å få estetisk perfekte. Plastfyllingen limes til tannen, noe som gir en tett og holdbar fylling, men er hullet stort og tyggebelastningen høy, holder plastfyllingsmaterialet dårligere over tid. I mange tilfeller er det da bedre å satse på en eller annen type krone. Men av og til legger vi likevel en plastfylling.

Årsaken er da vanligvis:

Prisen. Noen synes det koster for mye å lage en krone.

Avventer utviklingen. Hvis prognosen er vanskelig å forutsi, vil vi av og til avvente situasjonen. Det kan f. eks være etter en infeksjon i roten eller at det finnes skader etter tannkjøttsykdommer rundt tannen. Senere, etter at skaden er tilhelt og prognosen er bedre, kan man kanskje lage en mer holdbar krone.

Belastningstest. En annen årsak, og kanskje den vanligste, er at vi tror at en fylling vil være holdbar til tross for størrelsen. Da prøver vi med en plastfylling, som vi undersøker og kontrollerer senere. Den belastningen tennene til enhver tid utsettes for, er ofte vanskelige å forutsi. En plastfylling kan vi vurdere etter noen år.

En fortann er skadet. Fargen på tennene er lik, noe som er positivt. Det kan allikevel være vanskelig å få et perfekt resultat når hullet, som her, går rett gjennom tannen. Tannen repareres i løpet av et besøk.

Resultatet ble tross alt bra. Tannen fungerer bra og ser naturlig ut. En plastfylling kan med tiden tiltrekke fuktighet, og den vil da langsomt misfarges. Fyllingen kontrolleres ved de neste undersøkelsene.

Om å legge en plastfylling

Først forsikrer vi oss om at tannen er helt bedøvd og smertefri. Noen ganger trengs det ikke bedøvelse. For å lage en riktig fylling velger vi nyanser på plastfyllingen ved hjelp av en fargeskala.

Det er viktig at tannen er ren før man begynner å legge en fylling. Derfor fjerner vi eventuell karies og gamle fyllinger. Hvis det er vanskelig og holde det tørt rundt hullet når vi legger fyllingen, bruker vi av og til en gummiduk som plasseres over tannen.

For at fyllingen skal få riktig form, benytter vi ofte et bånd som for anledningen formes rundt tannen. Behandlingen er hele tiden smertefri. Med spesielle vaskemidler rengjøres og forberedes tannen for fyllingen. En plastfylling er omtrent som modell leire i konsistensen. Vi legger plastfyllingen på tannen og skaper så en riktig form ved hjelp av små instrumenter. Når vi er fornøyde med formen, stivner plastfyllingen ved hjelp av et “blått lys”. Når båndet og eventuelt gummiduken er borte, pusses og poleres fyllingen. Etterpå blir du bedt om å kjenne etter hvordan tennene passer. Tannkjøttet kan også være lettere irritert etter en behandling.Vær nøye med å følge hygieneinstruksjonene du får av oss, og etter noen dager vil du ikke føle noe ubehag. Fyllingen er nå ferdig.

Kariesangrep som sitter på tannhalsen (ytre del av roten) kan noen ganger behandles med en plastfylling. Hvis tennene ofte iser, kan symptomene reduseres eller forsvinne når fyllingen dekker over tannhalsen.

Resultatet blir ofte svært bra, men hvor lenge det holder, kan være vanskelig å forutsi. Tennene har en innebygget svikt i seg, og belastningen kan bli stor i bindingskanten. Ofte holder den i mange år, men det er som sagt vanskelig å vite sikkert.

Å tenke på etter behandlingen

Du bør vente med å spise til etter en eventuell bedøvelse er borte, og prøv å unngå å tygge direkte på tannen. Om mulig bør du også unngå stoffer med sterke fargeemner, som f. eks kaffe, te og rødvin det første døgnet. Tannkjøttet kan også være litt irritert etter behandlingen. Vær derfor nøye med å følge de hygieneinstruksjonene du har fått av tannlegen din så vil det være bra etter noen dager. Det er ikke vanlig med tannverk, og skulle du få det, må du oppsøke tannlegen din straks. Det normale er at alt føles bra og din nye tann fungerer som vanlig. Ved framtidige undersøkelser kontrollerer vi hvordan tann og fylling har klart seg. Om du lurer på noe må du bare ta kontakt.