Behandlinger

Tannimplantat

Når tenner mangler

Tennene slites med tiden – noen ganger så mye at vi mister dem. De vanligste årsakene til tap av tenner er: Tannløsningssykdom, karies og brudd.

Tannløsningssykdom (periodontitt) rammer en stor del av befolkningen. Det tar vanligvis flere år før pasienten merker noe. Nå før tiden oppdager tannlegen problemet i så god tid slik at behandling kan settes inn. Men likevel går mange i dag ubehandlet. I sluttfasen av sykdommen vil infeksjoner ofte føre til at tenner må fjernes.

Karies, eller hull i tennene som man pleier å si, går det ofte an å reparere. Men har man ventet for lenge med å besøke tannlegen, kan hullene ha blitt så store at man må fjerne tannen.

Alle tenner kan bli utsatt for en ulykke og brekke, men det er mye vanligere når tennene har store fyllinger.

Flere alternativer – Tannimplantat, Bro og Protese

Tannlegene i Norge har lang utdannelse og stor erfaring i å bedømme når, og hvilken behandling som bør settes inn fra tilfelle til tilfelle. Den vanligste behandlingen for å tette tannluker, er en bro. Men i større grad velges tannimplantater som en fastsittende tannerstatning i dag. Tannlege Naia Ollendorff Halvorsen har tatt etterutdanning innenfor implantater og har spesialkompentanse innenfor implantatprotetikk med godkjenning fra Den Norske Tannlegeforening. Hun kan således utføre den delen av implantatbehandlingen som innebærer å sette en tann / bro / protese på implantater med refusjon fra Folketrygden. Klinikken med Naia Ollendorff Halvorsen som behandler har tatt supplerende kurser, slik at vi også kan tilby kirurgisk innsetting av selve tannimplantatet.

Fastsittende tenner

Siden 1980-tallet har det vært moderne hjelp å få. Det går faktisk i nesten alle tilfellene an å få tenner som både sitter fast og ser naturlige ut. En svensk lege fant for over 30 år siden ut at metallet titan ble akseptert av kroppen som om det skulle være dets eget vev. Titanet kan således vokse fast, eller som tannlegen sier osseointegreres i kjevebenet. På denne måten har mange pasienter fått nye små røtter av titan som tannlegen siden kan feste tenner til.

Titanimplantat – fikstur satt inn i kjevekammen.

Med en liten operasjon som er helt smertefri, kan man feste titanfiksturer i kjevebenet. Titan har den egenskapen at den kan forenes med kroppens vev. Fiksturen osseointegreres i kjevebenet (vokser fast til benet). På fiksturen fester tannlegen en såkalt distanse som stikker ut gjennom tannkjøttet. På denne kan tannlegen siden skru eller lime fast en krone. Mangler flere tenner, fester man flere fiksturer. Benets kvalitet og mengde er avgjørende for hvor mange fiksturer som får plass.

En tannluke og en fikstur med kort tilhelingsdistanse (venstre). Når fiksturen har grodd fast, fester tannlegen en lengre distanse og en individuell krone lages så av en tanntekniker. Implantatbehandlingen innebærer her at de friske tennene på hver side av tannluken kan forbli urørte, og pasienten får en ny og vakker tann som vil ha lang holdbarhet. Alternativet hadde vært å lage en bro som hadde støttet seg på de friske tennene, eller en protese.

Benkvaliteten er avgjørende

Antallet fiksturer som tannlegen setter inn avhenger blant annet av benets mengde og kvalitet. I en helt tannløs kjeve er det vanlig med seks stykker. På fiksturene kan tannlegen siden feste en fastsittende bro med nye tenner. Når man mister tenner, blir benet der røttene tidligere satt understimulert, noe som oftest gjør at benet sakte løses opp (resorberes). Tannimplantat derimot stimulerer benet igjen og motvirker denne resorpsjonen. Jo lengre man venter med en implantatbehandling, desto større er risikoen for at benet ikke er tilstrekkelig til å feste fiksturer i. I de tilfellene der kjevebenet er kraftig resorbert, kan man noen ganger transplantere eget ben for at fiksturene skal kunne gro fast.

Har man færre enn fire fiksturer kan det være vanskelig å feste en fastsittende bro. I de tilfellene kan man velge en form for avtakbar protese, en spesiell protese som til tross for at den er avtakbar, har et bra feste mot fiksturene (omtrent som en trykknapp). En slik protese glir ikke omkring som en vanlig protese. I mange tilfeller kan man ved en senere anledning, når kjeven er tilhelt, operere inn flere fiksturer.

Behandling

Tannimplantat er en velprøvd og sikker behandlingsmetode. Få behandlinger har så gode resultater å vise til. Planleggingen før en behandling er viktig og omfatter blant annet en røntgenundersøkelse. Noen ganger konsulteres andre tannleger og spesialister for at resultatet skal bli så bra som mulig. Behandlingen består av en kirurgisk og en protetisk del. Den kirurgiske behandlingen er operasjonen eller operasjonene hvor tannlegen blant annet setter inn fiksturene. Den protetiske behandlingen innebærer fremstilling av de tenner som skal festes til fiksturene. Til den protetiske delen hører også tilpassing av den eller de provisoriske tennene man har i tilhelingsperioden. Er kvaliteten på kjevebenet god og man helt mangler tenner, kreves det som regel ingen forbehandling. Hvis man derimot har dårlige og syke tenner som må fjernes, må kjevebenet vanligvis tilhele før implantatbehandlingen kan begynne.

1 – Fiksturinnsetting
Den avtakbare protesen brukes vanligvis som en midlertidig protese under behandlingsperioden. Før fiksturoperasjonen tar man den ut. 1 – 2 uker etter operasjonen må man være forberedt på å være uten protese, deretter kan man bruke den som vanlig i tilhelingsperioden. Med en nøyaktig operasjonsteknikk plasserer tannlegen fiksturene i kjevebenet. Operasjonen tar vanligvis mellom 1 – 2 timer og er helt smertefri.

2 – Tilhelingsperioden
Operasjonen er nå over og nå begynner tilhelingsperioden. I overkjeven tar dette vanligvis 6 måneder. I underkjeven med sitt kraftigere ben, rekker det ofte med 3 måneder.

3 – Distansetilslutning
Når benet har vokst rundt fiksturene (osseointegrasjon) sitter de fast. Forenklet sagt
kan de sies å være de nye tannrøttene. Nå forlenges fiksturene med distansen. De nye tennene skal festes på distansene.

4 – Det protetiske arbeidet
Vanligvis starter fremstillingen av de nye tennene i løpet av få uker etter at distansene er på plass. Arbeidet innledes med at et avtrykk tas i munnen. Deretter følger ytterligere 5 – 6 besøk. Ved disse besøkene bestemmer pasient og tannlege utseendet på de nye tennene. Etter 3 – 4 uker er vanligvis tennene ferdige.

Vanlige spørsmål

Hvor gode er forutsetningene for å lykkes?

Behandling med tannimplantat har en svært god prognose. Langtidsundersøkelser viser at 90 – 99% av de broene som blir satt inn, fungerer bra i mange år. Kravet om god munnhygiene og regelmessige besøk hos tannlege og tannpleier er det samme som for naturlige tenner. En viss slitasje av bruke den som vanlig i tilhelingsperioden tannkonstruksjonen vil skje med tiden, men det lar seg oftest reparere. Man mener i dag at majoriteten av de som får implantater, bør kunne regne med en livsvarig erstatning for sine tapte tenner. Det er ikke mange medisinske behandlinger i dag som har så gode resultater å vise til som det implantatbehandlingen har.

Kan alle typer tap av tenner erstattes med implantat ?

I prinsippet ja. Det må finnes tilstrekkelig med ben av god kvalitet for å få et sikkert feste for fiksturene. Mangler det ben, kan man i dag i de fleste tilfellene transplantere eget ben. Det er viktig å være frisk, men selv pasienter med medisinsk balanserte sykdommer kan få implantater. Høy alder er i seg selv ikke et problem. Det er den biologiske statusen som bestemmer mulighetene for en god implantatprognose.

Gjør det vondt?

Inngrepet skjer vanligvis med lokalbedøvelse og er helt smertefritt. Man må regne med litt hevelse og verking i munnen de nærmeste dagene etter operasjonen, men som oftest ikke verre enn når man opererer bort en visdomstann.

Er det vanlig med komplikasjoner?

Alvorlige og omfattende komplikasjoner forekommer ytterst sjeldent. Under visse omstendigheter kan det tenkes at ikke alle tannimplantatene fester seg i kjevebenet. Blir det for lite støtte igjen, kan tannlegen velge å lage en avtakbar konstruksjon (såkalt dekkprotese, i stedet for en fast bro. Noen opplever det som vanskelig å snakke rent og tydelig. Disse problemene kan man ofte overvinne med litt ekstra arbeid fra deg og tannlegen.

Ditt tannlegeteam har all kunnskap når det gjelder munnen, så spør gjerne om ting du lurer på. De er vant til det.