Klinikkhygiene

Kroppen har et bra forsvar

Bakterier, virus og andre smittestoffer er en del av menneskets hverdag. Kroppen har i utgangspunktet et sterkt forsvar for å kunne motstå angrep fra det meste i våre omgivelser. Men når vi blir utsatt for smitte eller immunforsvaret er svekket, kan vi bli angrepet. I visse miljøer florerer virus, bakterier og giftstoffer, i andre trives de dårligere.

Høye krav

I norske tannlegeklinikker er kravet til hygiene svært høy. Alt utstyr og alle instrumentene som brukes, rengjøres alltid etter de strenge kravene som myndighetene og EU-direktivene forlanger. Dette innebærer f. eks at et instrument som har blitt brukt i munnen, vaskes slik at all smuss, bakterier og virus dør og forsvinner. Dette skjer i en Miele Thermodesinfektor. Vi har autoklaver som under høyt trykk og høy varme steriliserer alle de instrumentene som tåler så høy varme. Alle roterende instrumenter gjennomgår inn- og utvendig vask, sterilisering og smøring i en Nitram DAC universal.

Vi har en hygieneplan

Et av de mest krevende områdene ved klinikkdrift er hygiene og smitteforebyggelse. Vi på Rødtvedt Tannhelsesenter AS er meget opptatt av at hygienen på klinikken skal være et prioritert arbeidsområde. Ved oppussingen av klinikken og nyanskaffelse av instrumenter og utstyr er dette noe som har blitt vektlagt i stor grad.

Vi bruker også mange engangsartikler, for eksempel beskyttelseshansker. Ved hjelp av nøye hygienerutiner, utdannet personale, regelmessige kontroller og moderne utstyr kan vi alltid garantere deg et smittefritt miljø hos oss. Vi følger selvfølgelig helsetilsynets krav til tannlegepraksiser om smitteforebyggende og hygienisk drift.

Hvis det er noe du lurer på angående våre rutiner, er det bare å spørre.