Behandlinger

Rotfylling

En rotbehandling fjerner tannverken

Hvis nerven inne i tannen har blitt så skadet at den ikke kan tilhele av seg selv, vil verkingen bare bli verre og verre. Betennelsen i nerven i tannen fører nemlig til at trykket i tannen stiger og at nerven kommer i klem. Dette kalles en pulpitt. Tannen må nå rotbehandles og rotfylles før betennelsen spres videre. Dette vil ha en bedre prognose enn om tannen rotbehandles og fylles etter at betennelsen har spredd seg ut i kjevebenet.

Bakterier forsvinner ikke uten behandling

Når bakterier først har kommet inn i pulpa, forsvinner de ikke. De fortsetter i stedet via rotkanalene og ut mot benet rundt tannen. Vi kaller det apikal periodontitt. Abscessen som dannes rundt rotspissen behøver ikke alltid å gjøre vondt. Noen ganger kjenner man faktisk ingenting til tross for at det er store mengder bakterier. Med en rotbehandling og rotfylling kan vi som regel fjerne bakteriene og redde tannen. Behandlingen innebærer at vi fjerner den døde pulpaen, spyler rent, legger inn bakteriedrepende middel i rotkanalene og, når bakteriene er borte, tetter rotkanalene (rotfylling) og bygger opp tannkronen igjen. Å få rotkanalene bakteriefrie krever vanligvis to besøk, men har infeksjonen vært der lenge, eller om rotkanalene er mange og trange, kan det være nødvendig med flere besøk.

Behandling

Først forsikrer vi oss om at området rundt tannen er bedøvet. Nerven er noen ganger allerede død, så ofte trenger man ikke bedøvelse i det hele tatt. For å kunne gjøre rent og å holde bakterier borte, plasserer vi som regel en gummiduk over tannen. Vi lager så et lite hull og tjerner resten av den døde pulpaen. Med små instrumenter og bakteriedrepende skyllevæsker renser vi rent i rotkanalene.

Vi tar røntgenbilder for å kontrollere at vi har funnet riktig lengde på roten og dermed at alle rotkanalene er renset helt ned og rene. Som regel legger vi nå et bakteriedrepende middel i rotkanalene og en tett midlertidig fylling over hullet. Ved neste besøk kan vi vanligvis fylle rotkanalene. Det vanligste og mest utprøvde fyllingsmaterialet er små spesialkonstruerte guttaperkastifter, som er omtrent som en gummimasse, Størrelsen på dem stemmer overens med de instrumentene vi tidligere benyttet for å rense rent med. Passformen blir da perfekt. Om infeksjonen ikke tilheler etter første besøket, kan du få tannverk. Hvis verkingen ikke avtar men i stedet blir verre, betyr det mest sannsynlig at det fremdeles finnes bakterier igjen. Da bytter vi ut det bakteriedrepende innlegget og venter en stund til. Når alle bakteriene er borte og kanalene er rotfylt, gjenstår det å bygge opp tannkronen igjen.

Om det ikke fantes noen fylling fra før eller om hullet var lite, kan vi ofte legge en direkte fylling. Det vanligste er likevel at den egne kronen er så skadet at vi må lage en ny krone fremstilt av en tanntekniker for å kunne bygge opp tannen igjen. I enkelte tilfeller er det så lite igjen av den opprinnelige tannkronen at vi må sette ned en stift i den øvre delen av rotkanalen. Stiften forlenger roten slik at vi deretter kan tre en ny, helt dekkende krone over roten og stiften.

Med dagens moderne tannbehandling er del en selvfølge at behandlingen skal være smertefri.

Et kariesangrep har infisert pulpa som har dødd. Tannen har vært overfølsom ovenfor kulde og varme, men er det ikke lenger fordi nerven inne i pulpa er død. Infeksjonen har spredd seg mot kjevebenet. Diagnosen er apikal periodontitt.

Vi tar bort kariesangrepet, renser og spyler rent nede i rotkanalene. Infeksjonen ut mol kjevebenet kommer vi ikke til nå.

Med et bakteriedrepende innlegg og en midlertidig fylling bekjemper vi bakteriene. De bakteriene som finnes ut mot kjevebenet får ikke lenger næring og dør vanligvis ganske snart.
Hvis tannen verker eller om vi bedømmer at rotkanalene ikke er rene, bytter vi det bakteriedrepende innlegget ved neste besøk. Mener vi at det er rent, kan vi tette rotkanalene og legge en direkte fylling eller lage en krone over rotfyllingen.

Tannen er frisk og hullet i kjevebenet har vokst igjen. Rotfyllingen og fyllingen / kronen reduserer risikoen for ny bakterielekkasje. Vi følger alltid opp behandlingen ved de neste undersøkelsene, blant annet med røntgenbilder.

Å tenke på etter behandling

Du bør vente med tygge på tannen til etter at bedøvelsen er borte. Tannkjøttet kan også være litt ømt noen dager etter behandlingen. Vær derfor nøye med å følge de hygieneinstruksjonene du har fått av oss så vil tannkjøttet tilhele og prognosen forbedres. Tannen kan være øm å tygge på i noen uker, men dette skal sakte men sikkert avta for så helt å forsvinne. Vi forsøker, som sagt, å bekjempe de millioner av bakterier som finnes i, og kanskje rundt, tannen. Vår behandling medfører alltid at de aller fleste, eller alle bakterier dør, men i blant kan enkelte hardføre bakteriearter være igjen. De har da ikke samme konkurranse fra andre bakterier som før, noe som kan resultere i tannverk. Verkingen bør sakte avta, men om du kjenner det blir verre, skal du selvfølgelig henvende deg til oss. Vanligvis fjerner vi da den midlertidige fyllingen, spyler rent og bytter ut det bakteriedrepende innlegget.

Hvis allmenntilstanden din er nedsatt, det vil si at du har feber og føler deg syk, kompletterer vi i blant med antibiotika som kan redusere problemene i en akutt fase. Bruk av antibiotika alene er ikke nok til å få bukt med bakteriene. Hvis du har symptomer som avtar eller ingen symptomer, er sjansen stor for at vi kan tette rotkanalene ved neste besøk.

Fremtiden

Prognosen for en rotbehandling som denne er først og fremst avhengig av hvor stor skade bakteriene har rukket å gjøre, samt hvor bra vi har lykkes med å komme ned i rotkanalene med vår rengjøring og tetting. Prognosen for en rotbehandling og fylling uten at betennelsen har spredd seg ut i kjevebenet er bedre enn prognosen for rotbehandling og fylling av en tann der betennelsen har spredd seg ut i kjevebenet. Ved fremtidige undersøkelser kontrollerer vi behandlingen blant annet med røntgenbilder. Med røntgen kan vi lettere bedømme om en eventuell infeksjon rundt roten er borte eller ikke.

Skulle du i fremtiden få verking eller hevelse rundt tannen og tannkjøttet, skal du kontakte oss for en ekstra kontroll. Om du lurer på noe, er det selvfølgelig bare å ta kontakt med oss.