Behandlinger

Bro

Noen ganger mangler det tenner

Hvis man mangler tenner, er en av de beste og mest velprøvde alternativene som oftest en bro. En bro kan erstatte en eller flere manglende tenner foran eller bak i munnen. Den sterkeste brotypen er den med en kjerne av metall, vanligvis en gullegering, som dekkes med et pent lag porselen. Broer kan også være laget av et keramisk materiale uten metall.

Broen fyller igjen tannluken og kan lages svært naturlig. Støttetennene slipes til slik at broen skal få plass.

En bro lages individuelt til hver pasient og med stor presisjon. Det er alltid viktig å holde det rent mellom alle tennene, spesielt rundt en bro. Med tanntråd, tannstikkere eller en mellomromsbørste kommer man til også her.

Hvis man kunne se gjennom porselenet, ville kjernen som representerer styrken i broen, synes. Kjernen lages vanligvis i en gullegering, men det finnes også i titan, ulike keramiske materialer og fiberforsterkede kompositter. Gullegeringen er den mest utprøvde, men utviklingen går raskt og nye materialer introduseres.

Viktig med god munnhygiene

Å få en bro krever vanligvis to til tre besøk. Før behandlingen er det viktig at du er nøye med munnhygienen, spesielt rundt de tennene som skal behandles. Følg derfor våre instruksjoner om f. eks rengjøring mellom tennene. Hvis det blir liggende bakterier og plakk på tannkjøttet, blir dette betent og blør lett, noe som kan gjøre at passformen ikke blir optimal, og du må da regne med flere besøk hos oss.

Med dagens moderne tannbehandling er det en selvfølge at behandlingen skal være smertefri.

Første besøket

Først forsikrer vi oss om at tennene er helt bedøvet og smertefrie før behandling. I visse tilfeller behøves ingen bedøvelse.

Tennene som broen skal hvile på, slipes først til. Det er vanlig at det allerede sitter gamle fyllinger eller kroner på tennene. Da tar vi bort fyllingene og eventuell hull i tennene. Hvis det er lite igjen av tennene, legger vi ofte en ny fylling for å forsterke og beskytte røttene. Korte røtter forlenges i blant med en stift. Deretter scanner tannlegen tennene. Denne sendes til tanntekniker. Ved neste tannlegebesøk prøves broen inn og hvis alt ser bra ut, fester tannlegen den. Med en helkeramisk bro kan man gjenskape og forbedre en skadet, kanskje misfarget tann og erstatte manglende tenner. Fordi vi har flinke tannteknikere, er det mulig å få tennene pene og naturlige. Av og til tar vi et avtrykk før tilslipingen for å kunne lage en midlertidig bro. Den midlertidige broen kommer til å sitte på frem til neste besøk. Vi blir sammen enige om hvilken farge tennene skal ha. Ved estetisk vanskelige tilfeller kan det hende vi ber deg gå til våre tannteknikere slik at de også får se. Da blir sluttresultatet så bra som mulig. Du er nå ferdig med den første behandlingen.

Tannteknisk laboratorium

Tanntekniker mottar scanningen, og fra den kan de digitalt designe broen. Deretter freses denne ut og det legges på mer porselen / males slik at broen får riktig farge og utseende før den gjøres helt ferdig. Den kompliserte prosessen gjør at man får en meget holdbar og emaljelik overflate på broen. Hver liten bro blir et kunstverk for seg. Laget med meget høy presisjon, spesielt tilpasset den enkelte pasient.

Er tilfellet vanskelig og dersom broen er stor, må man prøve inn skjelettet i broen før tannteknikeren lager broen helt ferdig. Det vi gjør da er å løsne den midlertidige broen for å prøve broskjelettet. Når vi vet at det passer, får teknikeren skjelettet tilbake.

Siste besøket

Etter en uke eller to er det tid for det siste besøket (i blant blir det flere besøk). Vi løsner den midlertidige broen, og nå foretar vi den endelige kontrollen på at passformen er perfekt. Sammen med deg ser vi også etter at farge og form er bra.

Munnen er følsom overfor forandringer, og i blant kan det føles litt uvant å få en ny bro. Ved vanskelige tilfeller setter vi derfor broen midlertidig fast, slik at du kan gå hjem og kjenne etter hvordan den fungerer. Skulle det være noe med broen som ikke passer, får tannteknikeren broen tilbake for korreksjon. Da kan det hende at du må regne med flere besøk hos oss, men som regel sitter broen fint fra første stund.Vanligvis passer og fungerer alt fint, og da vaskes tennene og broen grundig før vi sementerer den. For å feste broen benytter vi en spesiell sement. Ved hjelp av bomullsruller og sug holder vi det tørt mens sementen herder. Et fargebånd hjelper oss å kontrollere kontakten mellom tennene. Etter pussing og polering er broen din klar.

Å tenke på etter behandlingen

Du bør vente med å spise til etter at en eventuell bedøvelse er borte, og prøv å unngå å tygge direkte på broen det første døgnet. Pulpa, der nerven i tannen finnes, inne i støttetennene kan i blant bli irritert, og støttetennene blir da følsomme for varme og kulde, i tillegg til at de kan være ømme å tygge på. Symptomene skal sakte avta, men kan i enkelte tilfeller vare i flere måneder. Hvis du kjenner symptomene øke etter noen uker og tannverk følger, skal du kontakte oss. Hvis du, etter noen dager, biter tennene sammen uten mat i munnen og broen kjennes høy ut, kan det være at den trenger å justeres litt. Da skal du ta kontakt med oss.

Tannkjøttet kan også være litt irritert etter behandlingen. Vær derfor nøye med å følge de hygieneinstruksjonene du har fått av oss, så vil det være bra etter noen uker. Hvis tannkjøttet ikke til heler til tross for at du børster og holder det rent mellom tennene hver dag, skal du ta kontakt med oss.
Det er alltid viktig å holde det rent mellom alle tennene og spesielt rundt en bro. Med tanntråd, tannstikkere eller en mellomromsbørste når man inn. Det normale er at alt føles bra, og din nye bro kan brukes som vanlig.

Om du lurer på noe må du selvfølgelig bare ta kontakt.