Vi blir alle eldre

Egne tenner hele livet

Stadig flere eldre mennesker har egne tenner. Nyere undersøkelser viser at flertallet av alle over 65 år har egne tenner og antallet øker. Takket være økt kunnskap om tannsykdommer vet vi i dag mye om hvordan vi kan forebygge å miste tenner. Sammen med pasienten kan vi derfor legge en plan for hvordan vi skal lykkes med dette målet.

Tenner er viktig for livskvaliteten

En av de viktigste årsakene til at vi har tenner i dag er det sosiale. Å oppleve å bli tannløs oppleves ofte som svært belastende for den som rammes og mange finner det vanskelig å delta i sosialt samvær om man er engstelig for at proteser skal løsne f. eks. under måltider eller om man ikke føler seg vel med sine egne tenners utseende. Om du har ønsker eller spørsmål om tennene dine er det viktig at du forteller oss om dette.

Helproteser

For ikke så mange tiår siden var uttrekking av tenner og innsetting av helproteser (gebiss) vanlig. I dag er det fortsatt mange som har helproteser, dvs. at de ikke har egne tenner i munnen. Forekomsten er stadig synkende, men for noen er en helprotese fortsatt et godt alternativ. Ikke alle klarer imidlertid å tilpasse seg en tilværelse med proteser og får problemer.

Kronerbroer og delproteser

Hos mange eldre er flere tenner reparert med fast sittende kroner eller broer. Disse lages oftest når det er for lite igjen av tennene til å få feste for fyllinger, eller for å hindre at en tann knekker. En bro eller en delprotese kan settes inn dersom man mangler en eller flere tenner. På denne måten får man tettet en tannluke.

Legemidler

Bruk av legemidler øker med alderen. De vanligste midlene er sovemidler, smertestillende midler, vanndrivende midler, blodtrykks- og hjertemedisiner. Mange av disse gir munntørrhet og dette kan føre til sår og øm slimhinne. Munntørrhet gir også økt risiko for hull i tennene da spyttets reparasjonsevne er nedsatt. For å motvirke hull i tennene på grunn av munntørrhet finnes det flere hjelpemidler. Det er svært viktig å unngå et stort forbruk av sukkerholdige produkter. Det finnes gode alternativer som smaker søtt og er like friske i smaken. Munntørrhet kombinert med uheldige kostvaner og en utilstrekkelig munnhygiene, kan medføre at det raskt utvikles hull i stor grad, spesielt på blottlagte rotoverflater og i kanten av gamle fyllinger.

Tannkjøttsykdommer

Når man blir eldre, har tannkjøttet ofte trukket seg tilbake – oppover. Dette skyldes at man har pusset for hardt på tannkjøttet over en lengere periode. Dette gjør at tannkjøttet trekker seg tilbake og deler av tannen, som ikke har den harde emaljen til beskyttelse, blottlegges. Tennene vil da se lengre ut og man kan få ising og hull der hvor tannkjøttet tidligere lå. Skader påført tenner og tannkjøtt som følge av pussing er ofte ikke mulig å gjenopprette, så det er viktig å forebygge og bremse utviklingen av skader som påføres med børsten. Alder er ingen risikofaktor for å utvikle tannløsningssykdom. Tannkjøttsykdommene behandles i prinsippet likt hos eldre og yngre, men mulighetene til egenpleie kan hos noen eldre være nedsatt på grunn av kroniske sykdommer. Støttebehandling i form av ekstra fluortilskudd, Corsodyl tannkrem og Corsodyl munnskyllemiddel samt hyppig profesjonell rengjøring blir i slike tilfeller aktuelt.

Sår og slimhinnelidelser

Kinnslimhinnen er ofte mer utsatt for sår når man blir eldre. Hvis man plages med sårhet, er det lurt å bruke en mild tannkrem uten sterke såpetilsetninger. En tannkrem som ikke inneholder såpetilsetning er Zendium. Infeksjoner med soppen Candida Albicans forekommer relativt ofte under gamle, utilpassede proteser, i munnvinkelen ved lave bitt og av og til i kinnet. Soppinfeksjoner kan behandles med godt resultat, men krever forholdsvis lang behandlingstid.

Corsodyl munnskyllemiddel eller gel kan hjelpe mot dannelse av bakteriebelegg og mot dårlig ånde, men kan gi misfarging av tunge og tenner. Disse misfargingene er lette å fjerne. Corsodyl kan også være for sterkt for slimhinnene hos noen og kan gi endret smakssans. Både Corsodyl og fluortabletter brukes etter samråd med oss.

Regelmessig tilsyn med tennene er viktig. Vi kan oppdage og reparere skader samt gi råd om hvordan du kan unngå at nye skader oppstår.