Visdomstenner

Før og nå

Hvis man studerer arkeologiske funn, vil man se at våre kjever var større og kraftigere før vår tidsregning enn det de er i dag. Det virker som om utviklingen gjør kjevene våre mindre og mindre, noe som kanskje har sammenheng med endrede livsvilkår. Tennenes størrelse har dessverre ikke forandret seg like raskt, noe som kan resultere i mindre plass. Visdomstennene er vanligvis de tennene som kommer sist. Hvis det da er dårlig plass, kan man få et problem.

 

Tennene sett fra siden. Den øverste visdomstannen har kommet frem, mens den nedre ikke er synlig. Et vanlig syn i dagens munner. Tenner forsøker som regel å møtes, og hvis ikke den nederste visdomstannen snart kommer frem, vil den øverste i blant bevege seg nedover. Det kan føre til andre problemer.

Nærbilde av en visdomstann i underkjeven som titter frem. Dessverre sitter den fast. Det er vanlig med smerter som kommer og går, men mange har ingen symptomer i det hele tatt. Området rundt visdomstennene er ofte vanskelig å holde rent.

Samme tann som ovenfor. Selv om pasienten ikke har noen tegn til smerte fra området, trenger ofte bakterier seg ned rundt tannkronen. Matrester samler seg lettere. Noen ganger hovner området opp. Antibiotika og smertestillende midler kan fjerne det akutte problemet men aldri gjøre noe med selve årsaken.

 

Tannlegen undersøker alltid mistenkelige visdomstenner. Røntgen er viktig for i god tid å kunne oppdage eventuelle skader. Denne pasienten har ventet lenge med undersøkelsen og et kariesangrep har rammet tannen foran visdomstannen.

Moderne metoder og bedøvelse gjør at man i dag kan fjerne en visdomstann smertefritt. Hvis man velger å avvente situasjonen, er del en viss risiko for at andre tenner kan skades og at benet ødelegges (resorberes).

 

Noen ganger er visdomstannen helt dekket av ben og har ingen kontakt med munnhulen eller andre tenner. Da holder det som regel med å kontrollere den regelmessig. En slik kontroll inngår i en vanlig rutineundersøkelse hos tannlegen.

Å verke eller ikke verke

Området rundt en visdomstann er ofte vanskelig å holde rent. Det er ikke uvanlig med bittsår i kinnene og tannkjøttet på grunn av at de klemmes mellom tennene. Noen ganger dannes en lomme ned langs tannen foran visdomstannen hvor bakterier og plakk samles. Lommen kan til og med strekke seg rundt og bak visdomstannen. Risikoen for en fremtidig infeksjon kan i så fall være stor selv om pasienten ikke har hatt noen smerter når problemet blir oppdaget. Risikoen for at tannen foran må fjernes øker også når benet blir angrepet.

Er visdomstannen helt dekket med ben, er risikoen mye mindre, og vanligvis gjør man ingenting i området bortsett fra å kontrollere tannen, f. eks med røntgen, ved rutineundersøkelser. Det kan hende at en cyste dannes rundt visdomstenner. Cysten er i seg selv som regel ufarlig, men den kan vokse og ødelegger da mye ben. Det er ofte bedre å fjerne en visdomstann som kan forårsake skade, i god tid. Risikoen for negativ påvirkning av ben, nerver og andre tenner er større jo lenger man venter. I enkelte tilfeller har det imidlertid vist seg å være bedre å vente med å fjerne tenner. l slike tilfeller vil tannlegen kontrollere tannen ved de vanlige tannlegebesøkene.

Tannlegene i Norge har stor kunnskap og er veldig vant til visdomstenner og alt det de kan stelle til. De vet hva som bør gjøres i de ulike tilfellene og informerer alltid om eventuell risiko og hvilke behandlingsalternativer som finnes.