Snorking

Snorker du?

Da er du ikke alene. Svært mange utvikler det i voksen alder. Om det forblir et problem over tid, bør du utredes og behandles. Mange med snorking har også pustestopp gjennom natten.

 

Det medfører sosiale og medisinske problemer. Et vanlig symptom er at man ikke blir uthvilt, og er trett om dagen. Hvem har vel ikke hørt om en partner som ikke får sove på natten på grunn av høylytt snorking!

Behandling av snorking med snorkeskinne

Metoden skjer uten noen som helst form for inngrep i munnen, er reversibel og har god prognose. Behandlingen med snorkeskinn er grundig dokumentert og godt forankret vitenskapelig, og det foreligger et rikt erfaringsmateriale fra langvarig bruk av slike skinner både nasjonalt og internasjonalt.

Introduksjon

En snorkeskinne holder underkjeven frem i en på forhånd, bestemt, akseptabel posisjon. Snorking reduseres betraktelig. Dette vil trolig ha en merkbar effekt på din dagtretthet, som brukes som en markør for tilstanden.

Resultater etter bruk av snorkeskinner i behandlingen av snorking, for fremføring av underkjeven under søvn er meget god for våre pasienter. Behandlingen er selvfølgelig helt smertefri, har få og ubetydelige bivirkninger (rett håndtert), er reversibel og ikke-invasiv.

Hva er snorking?

Snorking er lyder frembrakt i ganen og andre deler av de øvre luftveier, som drøvel, mandler og tunge. Ved at luft presses gjennom en trang åpning, frembringes lyd gjennom vibrasjon. Musklene er mer avslappet når man har drukket alkohol, tatt nervemedisiner, visse typer allergitabletter (for eksempel antihistaminer) og sovetabletter. En lang, bløt gane kan snevre inn svelget. Redusert luftstrøm gjennom nesen, for eksempel på grunn av skjev neseskillevegg, kan føre til stort undertrykk når man puster inn. De bløte delene i svelget klapper derfor lettere sammen, og kan medføre vibrasjoner i ganen. Dette er en av forklaringene til at man snorker mer når man er forkjølet, og tett i nesen. Nesepolypper, neseallergi og svulster i nesen kan også begrense luftstrømmen gjennom nesen. Overvekt kan medføre at fettvev trykker på de øvre luftveier, som derfor blir trangere.

Snorkere får ikke alltid nok av den ”dype søvnen” som er nødvendig for å ”hvile hjernen”, og for få rett hormonproduksjon i kroppen. Resultatet blir at man ikke fungerer normalt i løpet av dagen.

Behandling av snorking hos tannlegen

Det finnes en rekke forskjellige snorkeskinner på markedet, men kun et fåtall som har en slik utforming at de kan brukes som en langvarig, sikker behandling for deg som pasient. På spesifikt grunnlag er det i dag enighet om at todelte skinner, er bedre enn skinner laget i ett helt stykke, og på generelt grunnlag enighet om at det kun er et fåtall utforminger som viser seg å fungere i praksis.

Vi har valgt å benytte oss av snorkeskinner fra SomnoDent. Skinnen er individuelt framstilt, justerbare (for pasienten), todelte og med god holdbarhet og akseptanse, fremstilt i anerkjente utprøvde materialer. Snorkeskinnen forhindrer underkjeve og tunge i å gli bakover, og forhindrer at det myke vevet i halsen kollapser og tetter igjen luftveiene (obstruksjon) under søvn og sikrer dermed at en jevn tilstrekkelig luftstrøm når pasientens lunger.

Før utlevering av snorkeskinne, er det et generelt krav at munnhelsen er under kontroll. Dersom man har mistanke om at man lider av søvnapne – pustestopp under søvn, bør dette utredes hos lege først.

Har du spørsmål om behandlingen, er du velkommen til å ta kontakt med oss for ytterligere informasjon. Vi skal hjelpe deg så godt vi kan!