Behandlinger

Reparere rotfylt tann

En skadet nerve reddes med en rotfylling

En infeksjon eller skade på en tann og tannens nerve behandler man vanligvis med en rotfylling. En rotfylt tann har ikke lenger noen nerve. Alle de nervene som finnes i og rundt tennene har flere funksjoner. En av dem er å passe på at vi ikke biter for hardt når vi tygger. Forskning har vist at en rotfylt tann utsettes for en noe høyere belastning enn en tann med en levende nerve. Det er også vanligere at rotfylte tenner med dårlige fyllinger etter en tid sprekker. En rotfylt tann mangler ofte store deler av tannkronen, noe som også gjør den skjørere.

Fem år efter at tannen ble rotfylt sprakk kronen. Tannen hadde bare en vanlig fylling. En rotfylt tann har ingen nerve og reagerer dårligere på en eventuell overbelastning. f. eks når vi spiser.

Tynne tannsider – større risiko for brudd

På grunn av den noe høyere belastningen er det ekstra viktig hvordan man reparerer en rotfylt tann. Hvis hullet er lite, går det av og til å reparere med en direkte fylling, f. eks kompositt. Vanligvis er hullet større og tannsidene svært tynne. Et dekkende innlegg, eller en krone, er da et tryggere alternativ. De vanligste innleggene lages i gull eller keram.

Etter at tannen er slipt til et onlay

Keramisk onlay på plass

Stift – når tannen er for kort

Om det meste av tannkronen mangler, går det ikke lenger å feste et innlegg eller en krone. Løsningen blir da å sette en stift et stykke ned i roten. Stiften forlenger tannen slik at tannlegen kan lage en ny fin krone. De vanligste kronene er som oftest i gull og porselen. Gullet står for styrken og porselenet for estetikken. Moderne teknikk gjør det i dag også mulig å fremstille kroner med god holdbarhet uten å bruke metall.

 

Av og til er det ingenting igjen av den opprinnelige kronen, og da må tannen forlenges med en stift, som vanligvis fremstilles i gull eller kullfiber. Når stiften er på plass, sementeres den nye kronen fast.

 

Det mest holdbare er alltid den opprinnelige uskadde tannen. Men med rett behandling kan selv en rotbehandlet tann holde svært lenge.