Manglende tenner

Det finnes flere alternativer

Dagens moderne materialer og behandlinger kan hjelpe de fleste å få tilbake utseende og funksjon på tross av manglende tenner.

Munnen utsettes stadig for slitasje

Tenner slites med tiden – noen ganger så mye at vi mister dem. De vanligste årsakene til tap av tenner er: Tannløsning, hull i tennene og brudd.

Tannløsning, eller periodontitt som vi også kaller det, rammer en stor del av befolkningen. Det går vanligvis flere år før pasienten kjenner noe til sykdommen. Nå for tiden gjør tannlegen / tannpleieren oppmerksom på problemet i god tid slik at riktig behandling kan settes inn. Til tross for dette går mange rundt ubehandlet. l sluttfasen oppstår infeksjoner, som ofte resulterer i at tannen støtes ut eller må fjernes.

Karies, eller hull i tennene som man pleier å si, går som regel an å reparere. Har man ventet lenge med å besøke tannlegen, kan hullet være så stort at tannen ikke lar seg
redde.

Alle tenner kan rammes av sprekker (frakturer), men det rammer oftere tenner som har store fyllinger eller om de allerede er rotfylt. Med tiden dannes sprekker der bakterier kan komme inn. Infeksjonen er da et faktum, og tannen må fjernes.

Balansen i munnen er viktig

Balansen i munnen er viktig, og hvis man mister en eller flere tenner, kan det i blant kjennes uvant og ubehagelig. Hvis en luke i tannrekken synes, har man kanskje også et estetisk problem. Før tannlegen kan lage en mer permanent løsning, er det svært viktig at eventuelle infeksjoner og skader på tannkjøtt og kjeveben tilheler først.

Lenger bak i munnen tilheler det ofte raskere hvis man lar tannluken få stå i fred. I andre tilfeller kan det imidlertid være bedre å lage en midlertidig løsning. Det kan f.eks være om det mangler en fortann. Det finnes flere måter å fylle igjen en tannluke midlertidig slik at pasienten skal kunne smile igjen.

Noen venner seg til det

Det er ikke uvanlig at pasienter som mister jeksler, først kjenner et stort savn. Ved neste besøk, kanskje noen uker senere, har pasienten ofte blitt vant til mellomrommet. Avhengig av hvordan de andre tennene ser ut, er det nemlig ikke alltid nødvendig å lage en bro. Noen ganger kan det være et bedre alternativ å bare beholde luken. Men hvis pasienten vil, f.eks av estetiske grunner, kan man tross dette likevel ofte lage en bro, sette inn implantat eller lage en protese.

 

Tannlegen kan hjelpe deg med å få tilbake en komplett tannrad, for eksempel om ulykken har vært ute.

Bro, implantat eller protese?

Om pasienten ikke forstyrres av mellomrommet, og om risikoen for ubalanse er liten, er det ikke nødvendig å behandle tannluken. Det vanligste er å erstatte den med en type bro, implantater, protese eller tannregulering.

Tannrad sett fra siden. Om pasienten ikke forstyrres av mellomrommet, kan man inntil videre holde det under oppsikt. Ettersom tenner søker kontakt med hverandre, foreligger det en viss risiko for at tennene flytter på seg. I tilfelle på det venstre bilde skulle for eksempel overkjevetannen over luken begynne å bevege seg nedover. På det høyre bildet burde man erstattet tannluken på et tidligere tidspunkt. Underkjevetennene har tippet inn mot luken, og en tann i overkjeven har forflyttet seg nedover.

Bro

En bro anvender vanligvis støttetenner på hver side av luken. Om disse tennene har stort behandlingsbehov eller skader, er en bro ofte et veldig bra alternativ ettersom tannlegen slipper å slipe dem ekstra mye til. Har de derimot ikke behandlingsbehov eller skader, må tannlegen slipe dem ned mye for at broen skal passe.

Om avstanden mellom støttetennene ikke er for stor; kan man ofte lage en bro. Broen sementeres fast og kan ikke løsnes.

Et annet alternativ kan være en etsebro som limes til baksiden av tennene. En etsebro rører i prinsippet ikke ved støttetennene, men løsner dessverre lettere enn for eksempel en vanlig bro. Ofte brukes etsebroer som midlertidige løsninger før et implantat eller på yngre pasienter.

Implantat

Et implantat er nesten som en ny egen tann. Behandlingsmetoden fungerer både for en enkel tann og til helt tannløse kjever.

Et såkalt singelimplantat erstattet denne tannluken og pasienten kunne le og tygge igjen, Med en liten operasjon fester man titanfiksturen som vokser seg fast i kjevebenet (venstre bilde). Det blir nesten som en ny rot. På fiksturene fester tannlegen en krone (høyre bilde).

Protese

En protese er avtakbar og sitter vanligvis fast med små klammere mot støttetennene. I de aller fleste tilfeller kan de gjøres veldig naturtro. Den sitter vanligvis bra, selv om pasienten kan ha vanskeligheter med til å venne seg til at tennene ikke sitter helt fast. Før større implantatbehandlinger brukes ofte protese som en midlertidig løsning.

En delprotese som erstatter 4 tenner i pasientens overkjeve.

 

Bildet til høyre er med protesen på plass. Normalt vil ikke pasienten vise bøylen, da smilelinjen ligger litt nedenfor tannkjøttskanten.

 

Helprotese

Dersom man mangler alle tennene i en kjeven, kan man lage en helprtese for å erstatte alle de manglende tennene i kjeven. På denne måten vil pasineten få gjenopprettet tyggefunksjon og estetikk.

Når man skal erstatte en eller flere manglende tenner, foretar tannlegen først en grundig undersøkelse. Pasienten får informasjon om de forskjellige alternativene og beslutter sammen med tannlegen hvilken behandling som skal utføres.