Tannbehandling av unge 21 – 24 år

Tannhelsetilbud til unge voksne (21-24 år)

De som fyller 21 til 24 dette kalenderåret, kan få undersøkelse og behandling hos en privat tannlege i Oslo, og betale 25 prosent av takstene fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet. Kostnader for undersøkelse, rens og puss koster kr. 403,- og om man skal ta et ekstra stort røntgenbilde i tillegg koster hele pakken kr. 506 ,-

Tilbudet gjelder alle i aldersgruppen som er bosatt eller har opphold i Oslo kommune. Hvis du er folkeregistrert i en annen kommune har du også rettigheter der. Det betales en egenandel pålydende 25 prosent av behandlingshonoraret direkte til tannlegen. Utgifter til kosmetisk tannbehandling som for eksempel bleking av tenner dekkes ikke.

Ta kontakt ved spørsmål eller se Oslo kommunes nettsider for mer informasjon.

Tannbehandling Oslo kommune sine sider om tannbehandling i aldersgruppen 21 – 24 år

Priser for tannbehandling – stønad fra Helfo