Tilstander

Vanlige tilstander og problemer i munnen og tilgrensende områder

Hull i tennene, knekte tenner, manglende tenner, tannpine og slitte fyllinger

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tannkjøttssykdommer; tannkjøttbetennelse og tannløsning

 

 

 

 

 

 

 

Andre vanlige problemer som visdomstenner, syreskader, munntørrhet, dårlig ånde, pusseskader, ising i tennerhodepine, munnslimhinne og tanngnissing.

Kontakt oss