Ansatte

Tom Widerberg Halvorsen

Tom er født i 1975 og har teknisk utdannelse fra Forsvaret. Han fullførte befalsutdanningen i 1998 og fullførte plikttjenesten frem til 2001. Han har etter dette hatt lederstillinger i Aftenposten Distribusjon AS. I 2010 valgte Tom å slutte for å satse full tid på Rødtvedt Tannhelsesenter AS sammen med Naia.

Kurs:

Fotokurs i regi av Proteket AS

Diverse kurs i regi av Proteket AS

Hygienekurs i 2011

Intern kursing og opplæring ved Rødtvedt Tannhelsesenter AS

Kurs i regi av Dental Sør AS – Strålevern 2012

Kurs i førstehjelp juni 2014

Arbeidsoppgaver ved klinikken er daglig leder, personalansvarlig, regnskapsansvarlig, HMS-ansvarlig og stråleverns koordinator.